Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer betreffende een ontslag. Een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer mag niet zomaar worden beëindigd. Wanneer het wel wenselijk is dat er een ontslag plaatsvindt, dan kan er worden besloten om een vaststellingsovereenkomst op te stellen. De werkgever stelt deze op met de nodige afspraken betreffende het ontslag. De werknemer hoeft niet akkoord te gaan met deze eerste overeenkomst, ook wel het concept genoemd. Er kan onderling worden onderhandeld over de zaken die in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen.

Een ontslagprocedure

Dagelijks worden er mensen ontslagen. Dit kan natuurlijk meerdere redenen hebben. In ongeveer 80% van alle gevallen vindt het ontslag plaats door gebruik te maken van een vaststellingsovereenkomst. Dit is dan ook een voordeligere optie dan een ontslagprocedure. Een ontslagprocedure dient plaats te vinden bij een kantonrechter of het UWV, afhankelijk van of de medewerker actief of ziek is. In beide gevallen kost dit veel tijd en geld. Het is daarom altijd beter om te proberen het ontslag onderling te regelen, door goede afspraken te maken. Er kan altijd worden onderhandeld over de afspraken in de vaststellingsovereenkomst. Zo kan er worden onderhandeld over de transitievergoeding, eventuele andere tegemoetkomingen naar de werknemer toe en het al dan niet inleveren van bedrijfseigendommen, zoals een laptop of een auto.

De reden van ontslag opnemen

In de vaststellingsovereenkomst wordt ook de reden van ontslag opgenomen. Voor de werkgever is dit niet heel belangrijk, maar voor de werknemer wel. Als de werknemer een WW-uitkering wil gaan aanvragen, dan kan dit uitsluitend wanneer de reden van ontslag in de vaststellingsovereenkomst neutraal is. Het is voor de werknemer belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst correct is opgesteld en dat deze, zoals wij dat noemen, WW-proof is. Vanzelfsprekend kunnen wij vaststellingsovereenkomsten controleren op correctheid, zodat u als werknemer zeker bent dat u uw recht op een WW-uitkering niet verliest.

Moet u akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Een werknemer hoeft in geen geval akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. Er kan onderling worden onderhandeld. Als werknemer tekent u pas wanneer u zich volledig kunt vinden in de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. In bepaalde gevallen komen werknemer en werkgever er niet uit. Als er geen vaststellingsovereenkomst kan worden opgesteld die naar tevredenheid van beide partijen is, dan zal er alsnog een ontslagprocedure plaats moeten vinden. Daarom is het belangrijk om goed te onderhandelen. Uiteraard kunnen wij de onderhandelingen van u overnemen wanneer u dit zelf niet kunt of wilt doen.

Ga nooit zomaar akkoord met een vaststellingsovereenkomst

Als werknemer krijgt u niet dagelijks een vaststellingsovereenkomst onder ogen. Het is daarom goed om deze altijd te laten controleren, ook wanneer u zich goed kunt vinden in de gemaakte afspraken. Het is belangrijk dat uw recht op een WW-uitkering blijft bestaan. Wij controleren de vaststellingsovereenkomst graag voor u. Heeft u al ondertekend en twijfelt u nu of u dit wel had moeten doen? U heeft een bedenktijd van 14 dagen. U kunt binnen deze periode terugkomen op uw besluit. Dit doet u door een schriftelijke verklaring voor te leggen aan uw werkgever. Uiteraard zijn wij u hier ook graag bij van dienst wanneer dit wenselijk is.