Kantonrechtersformule of transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst

Wanneer er een ontslag plaatsvindt middels een vaststellingsovereenkomst, dan wordt hierin in de meeste gevallen ook aandacht besteed aan een vergoeding voor de werknemer. Tot 1 juli 2015 was er dan sprake van een ontslagvergoeding welke werd berekend volgens de zogenaamde kantonrechtersformule. Volgens deze kantonrechtersformule had de werknemer recht op een volledig maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Een werknemer die 10 volledige jaren in dienst was geweest had dus recht op 10 volledige maandsalarissen als ontslagvergoeding. De bedragen konden hierdoor behoorlijk oplopen, zeker voor werknemers die al erg lang in dienst waren. Hierdoor kwamen er steeds meer werkgevers in opstand en uiteindelijk is deze regeling op 1 juli 2015 vervangen door de transitievergoeding.

Wat is er anders aan de transitievergoeding?

De transitievergoeding ligt een stuk lager dan de oorspronkelijke ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule. De werknemer krijgt namelijk maar 1/3 maandsalaris per dienstjaar wanneer deze 10 jaar of korter in dienst is geweest. Als de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest, dan geldt er een vergoeding van 1/2 maandsalaris per dienstjaar dat ná de eerste 10 dienstjaren komt. Als iemand dus 15 jaar in dienst is geweest, dan krijgt deze 10 maal 1/3 maandsalaris en 5 maal 1/2 maandsalaris. Het gaat hier om bruto bedragen. Voor werknemers die ouder dan 50 jaar zijn op het moment dat het ontslag valt geldt een aparte regeling. Als zij langer dan 10 jaren in dienst zijn geweest, dan krijgen zij over de extra jaren een heel bruto maandsalaris per jaar.

Kleine bedrijven betalen kleine bedragen

Voor kleine bedrijven kunnen dergelijke bedragen nog altijd flink inslaan op financieel gebied. Daarom is er een speciale regeling voor bedrijven die minder dan 24 medewerkers in dienst hebben. Zij hoeven tot het jaar 2013 geen transitievergoeding te betalen. Als iemand in dienst is geweest van het jaar 1999 tot en met 2017, dan betekent dit dat deze medewerker een transitievergoeding krijgt vanaf het jaar 2013, vanaf de maand mei om precies te zijn. Dit betekent dat de dienstjaren die vóór mei 2013 vallen niet worden meegerekend voor de transitievergoeding. De werknemer krijgt dus een behoorlijk mager bedrag vergeleken bij werknemers in grote bedrijven die even lang hebben gewerkt. Het bedrag is nog magerder in vergelijking tot het bedrag dat de werknemer zou krijgen volgens de oudere kantonrechtersformule.

U moet langer dan 2 jaar in dienst zijn geweest

Om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding is het nodig om minimaal 2 jaren aaneengesloten in dienst te zijn geweest bij de werkgever. Wanneer u zelf ontslag neemt, dan heeft u geen recht op een transitievergoeding. Ook wanneer er sprake is van een ontslag op staande voet hoeft de werkgever u geen transitievergoeding aan te bieden. Heeft u een arbeidscontract voor bepaalde tijd en wordt deze niet verlengd? Ook dan is het mogelijk dat u recht heeft op een transitievergoeding wanneer u langer dan 24 maanden in dienst bent geweest. Uiteraard kunnen wij dit voor u controleren.

Wordt de kantonrechtersformule helemaal niet meer gebruikt?

De kantonrechtersformule wordt nog wel gebruikt, maar is in geen geval verplicht om te hanteren. Een werkgever dient zich te houden aan de nieuwe regelgeving van de transitievergoeding. Dit is een minimaal bedrag. De werkgever mag u dus geen lager bedrag aanbieden, maar een hoger bedrag is wel toegestaan. Er zijn werkgevers die er bewust voor kiezen om voor een werknemer alsnog de kantonrechtersformule te hanteren. Dit komt vooral voor wanneer de werknemer jarenlang naar volle tevredenheid heeft gewerkt. De kantonrechtersformule wordt dan ingezet als blijk van waardering voor de inzet van de werknemer.

Onderhandelen over de transitievergoeding

De transitievergoeding is een minimaal bedrag. De werkgever heeft het recht om u dit minimum bedrag te bieden en geen cent extra. Dit betekent niet dat u hiermee akkoord moet gaan. U kunt erover onderhandelen, bijvoorbeeld wanneer u van mening bent dat u uw werk altijd naar tevredenheid heeft gedaan of wanneer u van mening bent dat het zeer onwaarschijnlijk is dat u op korte termijn nieuw werk vindt. In veel gevallen is het mogelijk om de transitievergoeding te verhogen in de vaststellingsovereenkomst. Wilt u hier hulp of advies bij? Wij helpen u graag verder.