Vaststellingsovereenkomst en kantonrechter

De vaststellingsovereenkomst wordt in de meeste gevallen opgesteld om te voorkomen dat er een ontslagprocedure moet plaatsvinden. Een werkgever mag een werknemer niet zomaar ontslaan. Als er geen gegronde reden is om een werknemer te ontslaan, maar de werkgever wil de werknemer wel ontslaan, dan is het risico aanzienlijk dat een ontslagprocedure voor de werkgever niet goed uitpakt. Er kan worden besloten dat de werknemer niet ontslagen mag worden. Om dit te voorkomen kiezen veel werkgevers ervoor om het ontslag onderling te regelen, met een vaststellingsovereenkomst.

Het ontslag onderling regelen

Voor de werkgever heeft het vaak de voorkeur om het ontslag onderling te regelen. Een ontslagprocedure, die moet plaatsvinden bij een kantonrechter of het UWV – afhankelijk van de situatie, duurt lang en brengt kosten met zich mee. De werkgever kan een vaststellingsovereenkomst opstellen met afspraken betreffende het ontslag. De werknemer heeft het recht om te onderhandelen over deze afspraken. Het is dan ook niet zo dat deze verplicht is om de eerste versie van de werkgever te ondertekenen. Er kunnen meerdere versies worden gemaakt voordat er eentje ontstaan is die voor beide partijen naar tevredenheid is. Wanneer de vaststellingsovereenkomst naar tevredenheid van beide partijen is, dan kan deze worden ondertekend en is het ontslag onderling geregeld.

Wat als de vaststellingsovereenkomst niet wordt ondertekend?

Het kan natuurlijk zijn dat het opstellen van een vaststellingsovereenkomst naar tevredenheid van beide partijen eenvoudigweg niet mogelijk is. De onderhandelingen kunnen vastlopen. De werknemer is in geen geval verplicht om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Als er geen vaststellingsovereenkomst kan worden ondertekend, dan is het nodig om alsnog een ontslagprocedure te starten. Als de werknemer gewoon aan het werk is – en dus niet ziek thuis zit – dan vindt deze procedure plaats bij de kantonrechter.

Een ontslagprocedure starten

Het is voor een werkgever mogelijk om bij de kantonrechter een ontslagprocedure te starten. De werkgever moet er dan rekening mee houden dat deze meerdere zaken moet kunnen aantonen om goedkeuring van het ontslag te krijgen. Zo moet de werkgever kunnen aantonen dat er een redelijke grond bestaat voor het ontslag en dat het niet mogelijk is voor de werknemer om een andere functie in het bedrijf te gaan bekleden. Zowel de werkgever als de werknemer zijn bij de hoorzitting aanwezig en kunnen bij de kantonrechter hun standpunten aangeven. Op basis hiervan zal de kantonrechter een beslissing nemen.

 

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter zal uiteindelijk bepalen of de werkgever de werknemer mag ontslaan of niet. Als de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld op de werkvloer, als deze wegens gewetensbezwaren werkzaamheden weigert uit te voeren, als deze ongeschikt is gebleken voor de functie of als deze langdurig ziek is geweest waardoor er onaanvaardbare gevolgen zijn ontstaan voor de bedrijfsvoering, dan is het mogelijk dat de kantonrechter het ontslag toewijst. Als de kantonrechter geen gegronde reden ziet om de werknemer te ontslaan, dan krijgt de werkgever geen toestemming om het ontslag te geven. Het is voor een werkgever niet eenvoudig om toestemming voor het ontslag van de kantonrechter te krijgen. Als deze geen toestemming krijgt, dan moet de werknemer gewoon in dienst blijven of de twee partijen moeten opnieuw om de tafel om alsnog een vaststellingsovereenkomst op te stellen.

Terug naar de vaststellingsovereenkomst

Als er een ontslagprocedure bij een kantonrechter heeft plaatsgevonden, maar het verzoek tot toestemming voor ontslag is afgewezen, dan mag de werknemer niet worden ontslagen. In de meeste gevallen doet een dergelijke zaak geen goed aan de sfeer op het werk, waardoor het voor beide partijen beter zou zijn als de arbeidsrelatie wordt verbroken. In dit geval moet men terugkeren naar de vaststellingsovereenkomst en alsnog proberen tot goede afspraken te komen. Als een kantonrechter heeft bepaald dat de werknemer niet ontslagen mag worden, dan werkt dit nu in het voordeel van de werknemer. Deze kan nu sterker onderhandelen en mogelijk zal de werknemer nu makkelijker toegeven, omdat de werknemer anders niet ontslagen kan worden. Wilt u hulp bij de onderhandelingen of wilt u een vaststellingsovereenkomst laten controleren? Dan bent u bij ons van harte welkom.