Vaststellingsovereenkomst ambtenaar

Wanneer een ontslag van een ambtenaar wenselijk is, dan kan dit ontslag ook onderling worden geregeld door een vaststellingsovereenkomst op te stellen. De werkgever kan de ambtenaar willen ontslaan zonder dat hier een gegronde reden voor is. In dit geval is het de werkgever niet toegestaan om de ambtenaar te ontslaan. Om de arbeidsovereenkomst dan toch te beëindigen is het nodig om een vaststellingsovereenkomst op te stellen. De ambtenaar zal er in de meeste gevallen de voorkeur aan geven om de onderhandelingen te laten verlopen in het bijzijn van een arbeidsjurist.

Onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst wordt door de werkgever opgesteld en in de meeste gevallen gaat de ambtenaar niet direct akkoord met deze eerste versie, ook wel het concept genoemd. Er kan dan worden onderhandeld. In de ambtelijke wereld is het dan vrij gewoon om een arbeidsjurist in te schakelen. Deze kan enkel aanwezig zijn bij de onderhandelingen, maar deze kan de onderhandelingen ook volledig overnemen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er onderling goede afspraken worden gemaakt over het aankomende ontslag van de ambtenaar. Om dit te bereiken wordt er onderhandeld en worden er over en weer voorstellen gedaan. Wanneer uiteindelijk beide partijen tevreden zijn over de afspraken die in de vaststellingsovereenkomst worden vastgesteld zal het document door beide partijen worden ondertekend.

Vaste onderdelen van de vaststellingsovereenkomst

Er is geen vaste opstelling van een vaststellingsovereenkomst. Deze kan heel kort en bondig zijn, met uitsluitend de vaste onderdelen van de vaststellingsovereenkomst, maar deze kan ook heel uitgebreid zijn, met veel toegevoegde afspraken. Wanneer het gaat om een vaststellingsovereenkomst voor een ambtenaar, dan moeten in elk geval de volgende punten in de vaststellingsovereenkomst staan:

  • Datum van ontslag
  • Datum van vrijstelling van de functie
  • Transitievergoeding
  • Ontslaggrond
  • Neutrale ontslagreden

Extra afspraken maken

Werkgever en werknemer kunnen onderling diverse andere afspraken maken die in de vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Zo komt het vaker voor dat er ook een budget voor scholing of outplacement wordt opgenomen. De werkgever stelt dan een extra bedrag beschikbaar voor de ambtenaar, zodat deze minder te lijden heeft onder het ontslag en een betere kans heeft op een nieuwe baan. In principe kunnen de meest uiteenlopende afspraken in het document worden opgenomen, zolang beide partijen het hiermee eens zijn. Een ambtenaar is in geen geval verplicht om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.

Wat gebeurt er als de overeenkomst niet wordt ondertekend?

Het komt voor dat werkgever en werknemer geen vaststellingsovereenkomst kunnen opstellen die naar tevredenheid van beide partijen is. Hierdoor kan er ook geen vaststellingsovereenkomst worden ondertekend. In dit geval is het nodig om alsnog een ontslagprocedure te starten om het ontslag wel te laten plaatsvinden (indien mogelijk). Er dient dan een ambtelijke ontslagprocedure te worden gestart. Deze bestaat uit drie verschillende fases, namelijk de voornemenprocedure, de bezwaarfase en de beroepsfase.

Wij kunnen u ondersteunen

Het is altijd goed om een vaststellingsovereenkomst te laten controleren voordat deze wordt ondertekend. Deze controle en beoordeling kunnen wij voor u uitvoeren. Ook kunnen wij u ondersteunen bij de onderhandelingen en, indien gewenst, kunnen wij deze van u overnemen. Is het nodig om een ambtelijke ontslagprocedure te starten en zoekt u een ervaren arbeidsjurist om u in deze zaak bij te staan? Dan kunt u vanzelfsprekend ook uitstekend bij ons terecht.