De vaststellingsovereenkomst staat ook wel bekend als de beëindigingsovereenkomst en met goede reden, want deze overeenkomst is bedoeld om het einde van een arbeidsovereenkomst te regelen. Wanneer u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever ontvangt, dan betekent dit dat er een einde komt aan de arbeidsovereenkomst die in het verleden is opgesteld. Het ontvangen van de vaststellingsovereenkomst wekt vaak nogal wat vragen op. Wij geven u graag wat meer duidelijkheid.

Wanneer u de vaststellingsovereenkomst ontvangt

U krijgt van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst en direct komen er veel vragen in u op. Heeft u bijvoorbeeld wel recht op een WW-uitkering wanneer u deze overeenkomst ondertekent? Betekent het vanzelfsprekend dat u het eens bent met uw ontslag en wat gebeurt er met de afgesproken opzegtermijn? Mag u een ontslagvergoeding verwachten of schudt u elkaar de hand en is het klaar? Het is vanzelfsprekend dat u eerst wat antwoorden wilt voordat u ook maar iets ondertekent. Wij proberen helder antwoord te geven op deze vragen, maar wij staan natuurlijk ook voor u klaar wanneer u toch nog met vragen blijft zitten. U kunt dan altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Heeft u nog wel recht op een WW-uitkering?

In de regel is het zo dat men geen recht heeft op een WW-uitkering wanneer men zelf ontslag neemt. Met een vaststellingsovereenkomst is dit in principe niet het geval. In 2006 werd de nieuwe wetgeving betreffende werkloosheid ingevoerd en volgens deze wetgeving heeft u recht op een WW-uitkering wanneer de arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst wordt beëindigd. De vaststellingsovereenkomst is beschreven in het Burgerlijk Wetboek, boek 7 artikelen 900 t/m 906. De overeenkomst voor het stopzetten van de arbeidsovereenkomst wordt opgesteld om geschillen op te lossen of juist te voorkomen. Het gaat om een bindende regeling tussen beide partijen, dus de werkgever en de werknemer, en dit is niet hetzelfde als ontslag nemen.

Eenvoudig gezegd betekent dit voor u, wanneer u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever ontvangt, dan u geen procedure hoeft op te starten bij de kantonrechter of het UWV om de rechten op een WW-uitkering te behouden. Wel is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst volledig correct is vormgegeven en dat er sprake is van een in acht neming van de opzegtermijn. Uiteraard kunnen wij voor u controleren of de vaststellingsovereenkomst volledig correct opgesteld is en kunnen wij vaststellen welke opzegtermijn er in acht moet worden genomen.

U heeft recht op een bedenktermijn

In de vaststellingsovereenkomst hoort te staan dat u twee weken de tijd heeft om u nog te bedenken als werknemer zijnde. Wanneer dit niet in de overeenkomst wordt vermeld, dan heeft u een bedenktijd voor de duur van drie weken. Binnen deze periode heeft u als werknemer het recht om op de gemaakte afspraken terug te komen en u bent ook niet verplicht om hier een reden voor aan te geven. Wanneer u wilt terugkomen op de afspraken die in de vaststellingsovereenkomst staan vermeld, dan dient u schriftelijk de ontbinding van de vaststellingsovereenkomst aan de werkgever in te roepen. Wordt er vervolgens binnen een half jaar tijd een tweede vaststellingsovereenkomst opgesteld en ondertekend? Dan heeft u als werknemer geen recht meer op bedenktijd. Wordt de tweede vaststellingsovereenkomst meer dan een half jaar na de eerste overeenkomst gesloten? Dan geldt er opnieuw een bedenktermijn.

Wat staat er precies in een vaststellingsovereenkomst?

Van zowel de werkgever als de werknemer dienen de basis algemene gegevens worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst, zoals de namen en de adressen. Van de werknemer dient hierbij ook de datum te worden vermeld van het in dienst treden en de functie die als laatst door de werknemer werd bekleed.

De reden

Met de vaststellingsovereenkomst wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. Het is belangrijk om in de overeenkomst op te nemen wat hier de reden van is. Het is voor de werknemer belangrijk dat deze reden neutraal is. Er kan bijvoorbeeld worden vermeld dat er een verstoring is ontstaan in de arbeidsrelatie waar de werknemer geen aandeel in heeft, maar bedrijfseconomische redenen zijn ook neutraal. Het tonen van een neutrale reden is belangrijk om te voorkomen dat er problemen ontstaan bij het aanvragen van een WW-uitkering.
Precieze datum beëindiging

In de vaststellingsovereenkomst moet worden weergegeven wat de precieze datum is waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Daarnaast dient ook te worden aangegeven of de werknemer een ontslagvergoeding ontvangt en hoe hoog dit bedrag is. De wettelijke transitievergoeding die bij opzegging geldt is niet verbonden aan het bepalen van de ontslagvergoeding, maar speelt hierbij vaal wel een rol. In veel gevallen wordt de transitievergoeding door de werknemer gezien als het bodembedrag en zal er op basis daarvan worden onderhandeld.

Optionele zaken

Vervolgens worden optionele zaken in de vaststellingsovereenkomst opgenomen. U kunt hierbij denken aan het al dan niet uitbetalen van resterende vakantiedagen, het al dan niet vrijstellen van de werknemer voor de overige arbeidsovereenkomstduur, het al dan niet inleveren van bedrijfseigendommen (zoals telefoon, computer of auto van de zaak) en het al dan niet gebonden zijn van de werknemer aan een relatie- of concurrentiebeding na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Finale kwijting

De vaststellingsovereenkomst wordt met een zogenaamde finale kwijting van beide partijen naar elkaar toe, na het opvolgen van de vermelde afspraken, afgesloten. Deze finale kwijting geeft aan dat de partijen niets meer hebben in te vorderen van de ander. Juist om deze reden is het zo belangrijk dat alle belangrijke afspraken daadwerkelijk in de overeenkomst worden vermeld.

Een vaststellingsovereenkomst wanneer u ziek bent

Het kan zijn dat u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangt wanneer u ziek bent. Het is in veel gevallen niet aan te raden om deze te ondertekenen, omdat dit het aanvragen van een Ziektewetuitkering of een WW-uitkering onmogelijk kan maken. Er zijn wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer uw ziekzijn in verband staat met de betreffende arbeidsrelatie. We spreken dat van een zogenaamde situatieve arbeidsongeschiktheid. Vanzelfsprekend is het altijd raadzaam om een deskundige partij in te schakelen in een dergelijke situatie voordat u de vaststellingsovereenkomst ondertekent. Uiteraard kunnen wij u van professioneel advies voorzien.

Een vaststellingsovereenkomst wanneer u zwanger bent

U kunt een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever ontvangen wanneer u zwanger bent. Het gaat dan om een zogenaamde WW-veilige overeenkomst, echter, dit verandert wel wanneer u als gevolg van de zwangerschap ziek bent. Het is dan ook raadzaam om eerst advies in te winnen voordat u de vaststellingsovereenkomst ondertekent. U heeft namelijk ook te maken met een verminderde kans op een nieuwe baan wanneer u zwanger bent. Zwangere dames genieten van zogenaamde extra ontslagbescherming. Dit betekent dat u in veel gevallen recht heeft op meer dan dat uw werkgever u in de vaststellingsovereenkomst aanbiedt. Hierbij kunt u denken aan onder meer een hogere ontslagvergoeding of het verplaatsen van de datum van ontslag tot een datum die buiten het bevallingsverlof valt.

Aandacht voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De in de arbeidsovereenkomst opgenomen opzegtermijn dient in acht te worden genomen bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Het komt voor dat er in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen sectie is opgenomen waarin wordt vermeld wat de regels zijn wanneer de baan tussentijds wordt opgezegd. Staat er op uw arbeidscontract niet aangegeven wat de opzegtermijn is wanneer de arbeidsovereenkomst eerder wordt beëindigd? Dan heeft u pas recht op een WW-uitkering wanneer de officiële looptijd van de arbeidsovereenkomst verstreken is. Het is dus heel belangrijk om hier aandacht aan te besteden voordat u een vaststellingsovereenkomst ondertekent.

Wanneer een hogere transitievergoeding wenselijk is

Een ontslag neemt voor u als werknemer altijd gevolgen met zich mee, zeker op financieel gebied. Het is dan ook vanzelfsprekend dat u hiervoor een compensatie wenst. Werkgevers houden hiervoor vaak een transitievergoeding aan als uitgangspunt, maar dit betekent niet dat u hier ook mee akkoord moet gaan. Zeker wanneer u een vaststellingsovereenkomst ontvangt van uw werkgever waarin wordt aangestuurd op ontslag door een relatieverstoring of (vermeend) disfunctioneren, dan zijn er goede mogelijkheden om een hogere ontslagvergoeding voor u te realiseren. Wij hebben ons gespecialiseerd in het realiseren van hogere transitievergoedingen. U kunt dan ook zeker op onze ondersteuning rekenen.

Een correcte vaststellingsovereenkomst

De correctheid van een vaststellingsovereenkomst is zeer belangrijk. Wanneer er fouten bij het opstellen van deze overeenkomst worden gemaakt of wanneer u als werknemer akkoord gaat met een incorrect opgestelde vaststellingsovereenkomst, dan kan dit vervelende gevolgen hebben. Om dit te voorkomen kunt u een helder voorbeeld van een juridisch correctie vaststellingsovereenkomst bij ons bestellen.

Kosteloze advisering vaststellingsovereenkomst

Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is niet zomaar iets. In veel gevallen zijn er aanzienlijke belangen mee gemoeid. Het is dan ook aan te raden om juridische ondersteuning in te schakelen. Wij hebben alle expertise in huis om u hierin van dienst te zijn. Wanneer u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever heeft ontvangen, dan kunt u deze kosteloos door ons laten controleren, zodat u zeker weet dat u een WW-uitkering kunt aanvragen en van uw werkgever ontvangt waar u recht op heeft. Onze vaststellingsovereenkomst advisering is kosteloos , waardoor u er enkel voor voordeel mee kunt doen.